Program


KULTURNÍ KRAJINA: PROMĚNY_TVORBA_OCHRANA

8. ročník odborné konference

 

Termín:  2. 6. 2016

Místo:     Národní technické muzeum

                Kostelní 42, Praha 7

 

Moderuje:         Petr Král, ČRo - Radiožurnál


08.30 – 09.30   prezence účastníků
09.30                  zahájení programu konference
16.00                  předpokládané ukončení programu konference

 


 

9.30 – 9.50        ZAHÁJENÍ

 

Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj

Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea

 

9.50 – 10.20        ÚVODNÍ BLOK

 

Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Německo

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

10.20 – 11.00    BLOK I – ŽIJEME V KULTURNÍ KRAJINĚ

 

Ing. Klára Salzmann, Ph.D., členka představenstva ČKA

Kulturní krajina: rozvoj a ochrana

 

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury

Ministerstvo kultury a implementace Evropské úmluvy o krajině

 

Ing. arch. Věra Kučová, Sekce památkové péče NPÚ v Praze

Kulturní krajina v legislativě

 

11.00 – 11.35   BLOK II – PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ KRAJINY | 1. část

 

Ing. arch. Vlasta Poláčková, atelier UP24

Městská krajina a územní plánování

 

Společná přednáška:

Ing. arch. Pavla Melková, ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha

Veřejná prostranství - koncepční přístup k městu

 

Ing. Štěpán Špoula, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha

Krajina měst - skutečně existuje hranice mezi městem a volnou krajinou?

 

10.35 – 12.00   přestávka

 

12.00 – 12.40   BLOK II – PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ KRAJINY | 2. část

 

Společná přednáška:

zástupce hl. m. Prahy

Praha a její velká rozvojová území

                              

Ing. Leoš Anderle, partner Sekyra Group

Územní rozvoj Prahy z pohledu developera

 

12.40 – 13.00    BLOK III – MĚSTO A KRAJINA

 

Společná přednáška:

MgA. Ing. arch. Michal Fišer, třiarchitekti

Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

 

Ing. Pavel Čížek, starosta Spáleného Poříčí

Spálené Poříčí

 

13.00 – 14.00   oběd                              

 

14.00 – 14.50    DISKUSNÍ PANEL 1   Územní plánování, městská krajina, sídelní zeleň

 • Je územní plán správný nástroj pro tvorbu sídelní zeleně ve městech a obcích? Je z tohoto pohledu dostačující nebo jsou nutné další procesy?
 • Konkrétní příklady realizací, plány vs. realita
 • Dialog (kvalita spolupráce) mezi investory na straně jedné a architekty a projektanty na straně druhé      

                          

Moderuje:         Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel SMO ČR

 

Panelisté:         

Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberce

Mgr. Jaroslav Němec, starosta Kroměříže

Ing. Václav Babka, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler - Babka

 

14.50 – 14.55   výměna panelistů

 

15.00 – 15.50    DISKUSNÍ PANEL 2   Kvalita městské krajiny a dotační tituly

 • Dotační tituly pro krajinotvorbu
 • Jak dlouho jsou dotační tituly jednotlivých ministerstev „na trhu“, jakými finančními prostředky disponují
 • Kolik se ročně v rámci dotací rozdá na jednotlivých ministerstvech
 • Jaké mají obvykle příjemce/adresáty a účel
 • Jsou s tím nějaké problémy?
 • Zkušenosti z realizovaných projektů
 • Jsou pravidla dotačních titulů správně nastavena z pohledu architekta?
 • Jsou tato pravidla ku prospěchu dané věci (tvorba kvalitní městské krajiny)?
 • Diskuse na úrovni stát a samospráva je nastavena a probíhá. Probíhá však dostatečně mezi architekty a státem, garantem dotačních titulů?

 

Moderuje:         Petr Král, ČRo - Radiožurnál

 

Panelisté:          

Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství

Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Mgr. Ing. Petr Lepeška, zástupce ředitele odboru územního plánování MMR

Petr Velička, autorizovaný architekt - krajinářská architektura, M&P architekti - Ateliér krajinářské architektury

 

15.50 – 16.00    ZÁVĚREČNÉ SLOVO

 

Ing. Klára Salzmann, Ph.D., předsedkyně programové rady konference

 


 

Změna programu vyhrazena.