Program


Cíle nového prezídia Sdružení signmakingu ČR

• Rozvíjet význam Sdružení signmaking v ČR
• Zlepšit úroveň znalostí a kvality vzdělání v oboru 
• Rozvinout a podporovat vysoké standardy postupů a chování v oboru 
• Reprezentovat názory celého odvětví 
• Provádět průzkumy interního výzkumu signmakingového trhu materiálů a technologií
• Poskytnout příležitosti k výměně názorů a zkušeností 
• Podporovat lepší znalost odvětví 

 

Noví členové prezídia Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR se u příležitosti svého zvolení do funkcí pro následující tři roky dohodli na těchto principech: Do budoucna se hodláme ještě více otevřít komunikaci. A to nejen mezi firmami, které jsou členy Sdružení, ale i navenek. Budeme více vycházet vstříc odborné veřejnosti, důležitým státním i obecním institucím a sdělovacím prostředkům. Chceme prosazovat Etický kodex u členů Sdružení. Cílem je zvýšit kulturu podnikání mezi dodavateli na trhu výroby reklamy a v druhém plánu pozitivně ovlivnit i chování našich zákazníků.  Využijeme také každé příležitosti k popularizaci našeho oboru u širší veřejnosti. Dobré vzájemné vztahy mezi dodavateli pro signmaking, výrobci reklamy, reklamními agenturami a zadavateli reklamy chceme podpořit v rámci společenských aktivit, které umožní v pracovní i neformální atmosféře diskutovat o aktuálních problémech oboru a o dalším směřování. Domníváme se, že by Sdružení mělo více přispívat k odbornému vzdělávání lidí působících v signmakingu. V následujícím období vypracujeme směr, který zlepší vzdělávání a odbornost v zaměstnanecké oblasti. Také plánujeme určité formy spolupráce s odbornými školami zaměřenými na design a grafiku, kterou bychom rádi dovedli do konkrétní podoby, například dlouhodobých kursů pro zaměstnance nebo firemních školení. Představíme naše záměry širší odborné veřejnosti na odborných konferencích a veletrzích.  Chystáme se činnost Sdružení dostat do širšího povědomí odborné i laické veřejnosti a tím zvýšit prestiž a povědomí o Sdružení i o tomto specifickém oboru.